Torustiku saneerimise tehnoloogia

SAERTEX liner on painduv polümeerne sukakujuline vooder, spetsiaalse polümeeriga immutatud klaaskiust, riidesarnane tarind. Polümeer kõvastub ultraviolettkiirguse toimel.

SAERTEX-LINER

Kasutamine eriti keerulistel juhtudel

Elastsusmooduli ja tõmbetugevuse veelgi kõrgemad näitajad võimaldavad kasutada voodrit torustike saneerimise keerulistel juhtudel. Tänu voodri parendatud omadustele saab kulunud survestamata torustikud taastada kerge vaevaga.

Toru ristlõike tühine vähenemine

Vähenemistegur 1,28 ja elastsusmooduli kõrge näitaja võimaldavad kasutada väiksemat seinte paksust, erinevalt teistest sissepandavatest sukkvoodritest. Tulemusena ei ole toru ristlõike vähenemine äärmusliku staatilise koormuse juures märkimisväärne.

Hermeetilisuse kohene kontroll

Sukkvoodri SAERTEX-LINER sisekiht on paigaldamisel vaid abivahendiks ning eemaldatakse kohe pärast kõvastumist, mis tähendab seda, et toru hermeetilisust saab kontrollida koheselt. Teaduslike uurimisasutuste poolt läbiviidud arvukad katsetused on andnud suurepärase tulemuse.

Läbimõõt* 150-1600 mm
Seinte paksus 3–15 mm
Ristlõike kuju ringi, muna, haigutava suu ja karbikujuline
Nurkadega lõikude saneerimine kuni 30o
Kõvastumine auru või ultraviolettkiirguse toimel
Kasutusala survestatud/survestamata süsteemid
Lühiajaline elastsusmoodul 20.500 N/mm2
Lühiajaline paindetugevus 270 N/mm2
Vähenemistegur 1.28
*Muutuva läbimõõduga (astmelise) voodri valmistamise võimalus

Nõudlus

Klaaskiust sukkvooder SAERTEX-LINER on tehase SAERTEX multiCom (Saksamaa) üks peamistest toodanguartiklitest. Tänu headele mehhaanilistele omadustele kasutatakse seda sukkvoodrit saneerimisel kogu maailmas.

Kõrge kulumiskindlus

Vooder valmistatakse kemikaali- ja korrosioonikindlast klaasist. Tehasetingimustes spetsiaalset tehnoloogiat järgides polümeeriga küllastatud klaaskiu eriline paigaldusviis võimaldas M tootesarja sukkvoodril tõusta torustiku väikeste deformatsioonide parandamisel turul liidrikohale.

Kokkuhoid

Tänu madalale energiakulule, käepärastele seadmetele ja lühikesele kõvastumisajale vähenevad kulutused oluliselt.

Läbimõõt* 150-400 mm
Seinte paksus 3–4 mm
Ristlõike kuju ringi, muna, haigutava suu ja karbikujuline
Nurkadega lõikude saneerimine kuni 30o
Kõvastumine auru või ultraviolettkiirguse toimel
Kasutusala survestamata süsteemid
Lühiajaline elastsusmoodul 7.000 N/mm2
Lühiajaline paindetugevus 200 N/mm2
Vähenemistegur 1.8
*Muutuva läbimõõduga (astmelise) voodri valmistamise võimalus

+372 58973546

Позвонить