Keskkond

OÜ Estin Trading Company pöörab suurt tähelepanu keskkonnakaitse küsimustele. Keskkonnahoiu põhimõtteid võetakse arvesse kõigi tööde teostamisel.

Võrreldes tavapäraste meetoditega, kus võib osutuda vajalikuks kogu tänava üleskaevamine, on torustiku remontimine sukkvoodri SAERTEX abil keskkonnasäästlikum ja ökonoomsem. Torustiku saneerimine sukkvoodriga ei lõhu ümbritsevat pinnast ega riku loodust, elanike häirimine – nt müra, pori ja ühistranspordi hilinemine – on märkimisväärselt väiksem.

Materjalid

Kõik voodri valmistamisel kasutatavad materjalid allutatakse hoolikale kontrollile ja katsetele. Voodri valmistamiseks kasutatakse kõrgekvaliteedilist, kemikaali- ja korrosioonikindlat klaaskiudu; eriti agressiivse heitvee korral kasutatakse ka ISO-NPG polüestervaiku või vinüülestervaiku. Mõlemad polümeerid on sobivad kõvastamiseks ultraviolettkiirgusega.

Ohutus

Paigaldusvalmis sukkvooder SAERTEX on valmistatud millimeetrilise täpsusega ning kogu tootmisprotsess on range kontrolli all, mis välistab vajaduse kasutada sukkvoodri paigaldamisel kemikaale. Ohutuse seisukohast lähtuvalt on see oluline nii töötajatele, kohalikele elanikele kui ka keskkonnakaitsele.

+372 58973546

Позвонить